Tyst flykt (Working title, work in progress, 2022)

SWE: Verket är ett undersökande av mänskliga tillstånd som strävar efter att antingen upphäva eller påtagliggöra känslan av kroppslig tyngd. Råmaterialet jag arbetar med består av fragment från filmade personer som utsätter sig själva för mer eller mindre fysiskt krävande extremsporter, turistupplevelser eller fritidsaktiviteter. Jag bryter ner och bearbetar videomaterialet med olika analoga och digitala animationstekniker där olika kontexter intuitivt samplas och kombineras.

ENG: The work is an examination of human conditions that strive to either repeal or intensify the feeling of bodily weight. The raw material consists of fragments from filmed people who expose themselves to more or less physically demanding extreme sports, tourist experiences or leisure activities. I break down and process the video material with different analog and digital animation techniques where different contexts are intuitivly sampled and combined.

Sample clip of animation process.

Installation sample sketch.

© 2022 Kim Johansson