Apogee (Working title, work in progress, 2022)

Flerkanaligt videoverk

I utgångspunkten för videoinstallationen Apogee har jag samlat videosekvenser där filmade personer utövar extremsporter, turistupplevelser eller fritidsaktiviteter, vars syfte tycks vara att påtagligt förändra eller upphäva känslan av kroppslig tyngd. Aktiviteterna som både utförs i yttre skikten av jordens atmosfär, på och under marken har i sin tur bearbetats genom tecknade animationer. De rörliga kropparna konfronterar här varandra i korta upprepade sekvenser.

Image

Installation sketch

© 2022 Kim Johansson