Image

Teckning och experimentell animation utgör grunden för min praktik. Jag intresserar mig särskilt för möten mellan det organiska och digitala, där gränserna blir svåra att dra mellan lek och överlevnad. En vanlig utgångspunkt till mina verk är filmade aktiviteter från YouTube, i vilka drömmar om mening och sammanhang manifesteras genom allt från konsumentvägledning till extremsport och rymdturism. Genom att omarbeta dessa videosekvenser till linjeanimationer, interiör- eller landskapsteckningar söker jag metoder att sakta ner eller stanna upp en distraherande omvärld, för att finna moment av observerbar stillhet.

© 2023 Kim Johansson