Crawling and Falling (arbetstitel)

Verk under utveckling, 2023

Crawling and Falling består av en serie interiör och landskapsteckningar. Motiven som delvis är hämtade från nätet, härstammar ur aktiviteter inom extremsport eller upplevelseturism, som även blandas upp med direkta observationer av min fysiska omgivning. I urvalet har jag intresserat mig särskilt för en visuell dialog mellan underjord, markyta och atmosfär.

Bilderna existerar som digitalt vektoriserade tuschteckningar som printats i storlek 100x70 cm. De är också delar av ett nytt animerat videoverk som är under utveckling 2023.