Apogee

Verk under utveckling, 2022/2023

Titeln till verket Apogee avser den yttersta punkten i en himlakropps omloppsbana runt jorden innan dragningskraften slungar den tillbaka. I utgångspunkten för videoinstallationen har jag samlat videosekvenser där filmade kroppar utför mer eller mindre fysiskt krävande extremsporter, turistupplevelser eller fritidsaktiviteter, vars syfte tycks vara att påtagligt förändra eller upphäva känslan av tyngd. Aktiviteterna som både utförs nära gränsen till rymden, på och under marken har i sin tur bearbetats genom tecknade animationer, där de rörliga kropparna konfronterar varandra i evigt repeterande sekvenser.

Miniature sketch model of installation

© 2023 Kim Johansson