Apogee (verk i process, 2022)

Apogee fokuserar på tillfälliga flyktvägar från kroppsliga begränsningar. Verket utgörs av videoprojektioner i vilka animerade gestalter demonstrerar extremsporter, turistupplevelser eller fritidsaktiviteter, vars syfte tycks vara att påtagligt förändra känslan av tyngd. Titeln Apogee avser den yttersta punkten i en himlakropps omloppsbana runt jorden innan dragningskraften slungar den tillbaka.

Image

Installation sketch

© 2022 Kim Johansson