Image

Teckning och animation utgör en viktig grund för min konstnärliga praktik. En vanlig utgångspunkt till mina verk är filmade aktiviteter från YouTube, i vilka drömmar om mening och sammanhang manifesteras genom allt från konsumentvägledning till extremsport och rymdturism. Genom att omarbeta dessa videosekvenser till teckningar och animationer, söker jag metoder att sakta ner eller stanna upp en distraherande omvärld, för att finna moment av observerbar stillhet.

© 2023 Kim Johansson